خرداد
۱۳۹۴
۲۸
این عضو حیاتی
اگه مثل کلنگه
مثل لوله تفنگه
با خوشگلیت میجنگه
طبیعیه، قشنگه
نگو که این یه درده
دماغ عمل نکرده
اگر که مثل فیله
 
خرداد
۱۳۹۴
۲۸

برای لینک شدن در وبلاگ :

1)در یک نظر آدرس و عنوان لینک رو بزنید

2)وبلاگ انجمن شعرا را لینک کنید

3)لینک میشوید

خرداد
۱۳۹۴
۲۸

برای دریافت کد هر کدام از ابزار ها اسم ابزار رو در هر مطلب به صورت نظر ارسال کنید

کد برای شما فرستاده میشه

خرداد
۱۳۹۴
۲۸

برای قطع موسیقی از قسمت دیگر موارد سمت راست اقدام نمایید

خرداد
۱۳۹۴
۲۷

سحرگاهان به قصد روزه داری// شدم بیدار از خواب و خماری

برایم سفره ای الوان گشودند// به آن هر لحظه چیزی را فزودند

برنج و مرغ و سوپ وآش رشته// سُس و استیک با نان برشته

خلاصه لقمه ای از هرچه دیدم// کمی از این کمی از آن چشیدم

 

خرداد
۱۳۹۴
۲۷
بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟!
مولوي او که سر زده ، دوش به خوابم آمده
گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود !
خر به افراط زدم * ، گیج شدم قاط زدم
 
خرداد
۱۳۹۴
۲۷
کنون رزم جومونگ و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو
به رستم چنین گفت اون جومونگ!
ندارم ز امثال تو هیچ باك
که گر گنده اي من ز تو برترم
اگر تو یلی من ز تو یلترم
رستم انگار بهش برخورد، یهو قاطی کرد و گفت:
منم مرد مردان ایران زمین
 
خرداد
۱۳۹۴
۲۷
زاغکی قالب پنیري دید
از همان پاستوریزه هاي سفید!
پس به دندان گرفت و پر وا کرد
روي شاخ چنار مأوا کرد
اتفاقا ازان محل روباه
 
 
خرداد
۱۳۹۴
۲۷
آن کس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند
آن کس که بداند و نداند که بداند
بهتر که رود خویش به گوري بتپاند
آن کس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پولش خرك خویش براند
آن کس که نداند و نداند که نداند
بر پست ریاست ابدالدهر بماند