لعنت به جفا کردن شورای سقیفه
لعنت به خلافت ، به ولیعهد و خلیفه
 
لعنت به رژیمی که شده نوکر کفار
لعنت به خبیثی که شده حاکم جبار
 
لعنت به هجومی که دهد بوی خیانت
لعنت به دلاری که شده خرج جنایت
 
لعنت به تمام سلفی های سعودی
لعنت به شیوخ عرب پست یهودی
 
لعنت به نشستی که شود حاصل آن جنگ
لعنت به سران عرب خائن صد رنگ
 
لعنت به در و پیکر اسلام دروغین
لعنت به تو ای مفتی خارج شده از دین
 
لعنت به تز داعش و وهابی ملعون
لعنت به تب توطئه در لابی صهیون
 
لعنت به تو ای قاتل حجاج برائت
لعنت به تحجر ، خفقان ، ظلم و شقاوت
 
ای خصم علی سایه ی شرت بشود کم
هیهات اگر شیعه سرش را بکند خم
 
انصار خدا فاتح میدان جهادند
دل را به دل گل پسر فاطمه دادند
 
این طایفه از تیزی خنجر نهراسد
جز سرخی خون رنگ مطهر نشناسد
 
امروز اگر شیعه کمی تحت فشار است
فردا سر عدوان علی بر سر دار است
 
بمبی زدی و بر تن طفلی شرر افتاد
"با آل علی هرکه درافتاد ورافتاد"